Kontaktai

Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija

Klebonas (administratorius): kun. Marius Talutis  (mob. tel. nr. 8 686 43145)

Adresas: Kerniaus g. 6, Kernavė, 19172 Širvintų r.

Elektroninis paštas: kernavesparapija@gmail.com

Parapijos raštinės ir seselių vienuolių telefono nr.: 8 382 47347

Juridinio asmens kodas: 191241250

Banko sąskaitos numeris: LT 897 300 0100 83903260 (Swedbank)

Parapijoje reziduoja ir patarnauja Kristaus Karaliaus merginų diakonių seserys vienuolės.