Pamaldų laikas

Sekmadienio šv. Mišios

Sekmadieniais šv. Mišios Kernavės bažnyčioje aukojamos 13 val.
Pusė valandos prieš šv. Mišias bendruomenė kalba šv. Rožančiaus maldą, klausoma išpažinčių.