2023 metų šv. Kalėdų švenčių tvarka Kernavės bažnyčioje

Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos
šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių tvarka 2023-2024 m.

Gruodžio 24 d. (Sekmadienis) Kūčios – IV Advento sekmadienis.
7.00 val. – IV Advento sekmadienio rarotinės šv. Mišios
Kūčių dieną laikomės pasninko. Šv. Adomo ir Ievos minėjimas.
KALĖDŲ NAKTIES (PIEMENĖLIŲ) ŠV. MIŠIOS – 20 VAL.

Gruodžio 25 d. (pirmadienis) KRISTAUS GIMIMO IŠKILMĖ-KALĖDOS.
KALĖDŲ RYTO ŠV. MIŠIOS – 8.00 val.

Gruodžio 26 d. (antradienis)
Kalėdų II diena, Šv. Stepono – pirmojo kankinio šventė.
šv. Mišios – 13.00 val.
Pagal seną tradiciją šią dieną bažnyčioje šventinamos avižos ir kitoks gyvūnų bei naminių augintinių maistas.

Gruodžio 27 d. (trečiadienis)
Kalėdų III diena. Šv. Jono – apaštalo ir evangelisto šventė.
Šv. Mišios – 16.00 val.
Pagal seną tradiciją šią dieną bažnyčioje šventinamas vynas.
Šv. Mišios bus aukojamos parapijos namų koplyčioje.

Gruodžio 31 d. (Sekmadienis) Šventosios ŠEIMOS ŠVENTĖ.
Šv. Popiežiaus Silvestro minėjimas
Šv. Mišios – 13.00 val.

Sausio 1 d. (Pirmadienis)
Švč. M. Marijos – Dievo Gimdytojos iškilmė. Naujieji 2024 Viešpaties Metai
Šv. Mišios – 13.00 val.

Sausio 6 d. (šeštadienis)
Kristaus Apsireiškimo – Trijų Karalių iškilmė.
Šv. Mišios – 13.00 val.
Pagal seną tradiciją šia dieną šventinama kreida, auksas, smilkalai, mira-kvepalai.