Apaštalinis Nuncijus Kernavėje 2023 m. spalio 22 d.

Spalio 22 d. (sekmadienį)
13 val. švenčiant Misijų sekmadienį šv. Mišias Kernavės bažnyčioje aukos Apaštalinis Nuncijus, Vatikano Ambasadorius Baltijos šalims, Jo Ekscelencija arkivyskupas dr. PETAR ANTUN RAJIČ.
Apaštalinis Nuncijus arkivyskupas Petar Antun Rajič gimė Toronte (Kanada) 1959 metų birželio 12 d. Kunigystės šventimus priėmė Trebinje-Mrkan vyskupijoje 1987 metų birželio 29 d. Gavęs Kanonų teisės daktaro laipsnį, 1993 m. liepos 1 d. pradėjo dirbti Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje. Darbavosi Popiežiškosiose atstovybėse Irane ir Lietuvoje bei Jo Šventenybės Valstybės sekretoriato Bendrųjų reikalų skyriuje. 2009 m. gruodžio 2 d. paskirtas tituliniu Sarsentero arkivyskupu ir apaštaliniu Nuncijumi Kuveite, Bachreine, Katare bei apaštaliniu Delegatu Arabijos pusiasaliui. 2010 m. kovo 27 d. arkivyskupas Petar Rajič paskiriamas apaštaliniu Nuncijumi Jemene ir Jungtiniuose Arabų Emyratuose. Nuo 2015 m. birželio 27 d. dirbo apaštaliniu Nuncijumi Angoloje bei San Tomėje ir Principėje. Nuo 2019 metų liepos 9 d. Nuncijus darbuojasi Lietuvoje.
Jo Ekscelencija arkivyskupas Petar Rajič be savo gimtosios kroatų kalbos dar moka italų, anglų, prancūzų ir portugalų kalbas.
Kviečiame visus į bendrą maldą drauge su Šventojo Tėvo Vietininku Lietuvoje.