Didžiosios Savaitės ir šv. Velykų pamaldų laikas Kernavės parapijos bažnyčioje 2023 metais

Didžiosios Savaitės ir šv. Velykų pamaldų laikas Kernavės parapijos bažnyčioje 2023 metais

Balandžio 2 d. Verbų sekmadienis. 12.00 val. – šv. Rožančius. 12.30 val. – Kryžiaus kelias. 13.00 val. – Verbų Šventinimas, procesija ir Šv. Mišios.

Balandžio 4 d. Didysis Antradienis, REKOLEKCIJOS, 15 val. – Švč. Sakramento Adoracija ir Išpažinčių klausymas. 16 val. – Šv. Mišios. Kunigas svečias Edvardas Dukel iš Maišiagalos

Balandžio 6 d. Didysis Ketvirtadienis – 17 val. Paskutinės Vakarienės šv. Mišios ir procesija į Garbinimo altorių.

Balandžio 7 d. Didysis Penktadienis – 16.30 val. Kernavės Kalvarijos apėjimas. 17 val. Kristaus Kančios pamaldos ir procesija į Kristaus Kapą. Pamaldų metu bus daroma rinkliava Šventos Žemės bažnyčioms paremti. Katalikams privalomas sausas pasninkas.

Balandžio 8 d. Didysis Šeštadienis – 18 val. Velyknakčio pamaldos. Turėti žvakę Krikšto pažadams atnaujinti ir indelį šventintam vandeniui.

Velykinio Maisto pašventinimas kaimuose:
9.45 val. – Klišabalės kaime ties Svajūno sodyba. (Kernavės parapija)
10.00 val. – Pakalniškių kaime prie kryžiaus (Kernavės parapija)
10.15 val. – Ardiškių kaime prie kryžiaus (Kernavės parapija)
10.30 val. – Kunigiškių kaime prie kryžiaus. (Kernavės parapija)
10.45 val. – Kaukiškio kaimo vidury. (Kernavės parapija)
11.00 val. – Juodonių kaimo vidury (prie Liepų gatvė 9) (Musninkų parapija)
11.15 val. – Vindeikių kaimo vidury (prie Didžioji gatvė 11) (Musninkų parapija)
11.30 val. – Vyšnialaukio kaime prie kryžiaus. (Musninkų parapija)
11.45 val. – Taučiulių kaime prie kryžiaus (Musninkų parapija)
12.00 val. – Vileikiškių kaime prie parduotuvės. (Musninkų parapija)
12.30 val. – Viršuliškių kaime prie Dvaro gatvės sankryžos. (Musninkų parapija)
12.45 val. – Kaimynų kaime prie kapinių. (Musninkų parapija)
13.00 val. – Skėterių kaime prie kapinių. (Musninkų parapija)
13.15 val. – Paspėrių kaime prie kryžiaus. (Kernavės parapija)
13.45 val. – Krunų kaime prie Meilės alėjos ženklo. (Musninkų parapija)
14.00 val. – Liuliškių kaime prie didžiosios sankryžos. (Musninkų parapija)

Balandžio 9 d. ŠVENTŲ VELYKŲ SEKMADIENIS – 9 val. Procesija ir Iškilmingos šv. Mišios.

Balandžio 10 d. – Antroji šv. Velykų diena – 13 val. šv. Mišios.