Keičiame langus-prašome pagalbos

Nuoširdžiai prašome Jūsų paremti Kernavės parapijos namų-klebonijos-vienuolyno-muziejaus pastato langų pakeitimo darbus. Šalia Kernavės piliakalnių stovinčio, prelato Česlovo Krivaičio rūpesčiu pastatyto namo istorija siejasi su Kernavės vardo atgimimu sovietmečio ir Sąjūdžio laikais. Čia nuolatos gyvena ir meldžiasi Kristaus Karaliaus diakonių kongregacijos seselės vienuolės, vyksta įvairūs parapijos bendruomenės susitikimai, vaikai mokomi katekizmo, saugomas parapijos archyvas ir daugel sakralinio meno bei liaudies buities reliktų – vyksta edukacijos, veikia parapijos raštinė.
Namo langai buvo sudėti 1985 metais-taigi prieš 37 metus. Per tą laiką langai prarado savo šilumos laikymo funkcijas, tapo visiškai nesandarūs ir ekonomiškai bei ekologiškai nuostolingi. Išdidėjus šildymo žaliavų kainoms privalome galvoti apie taupymą ir pirmoji to priemonė – pastato sandarinimas. Todėl buvo nuspręsta priimti seniai puoselėtą sprendimą ir svajonę – pakeisti langus, kurių šiame pastate labai daug ir įvairių dydžių, viso 41 vienetas. Šio projekto galutinė kaina siekia apie 27 000 eurų (langai, montavimas, palangės, apdaila ir kt.), o tai yra labai didelė suma mažai, vos 350 gyventojų turinčiai parapijai. Tikime, kad yra daug žmonių suprantančių kokia svarbi yra Kernavė mūsų visai Tėvynei ir kiekvienam jos piliečiui. Viliamės, kad atsiras dosnios širdies žmonių ir šiais nelengvais laikais jie pasidalins, kiek galėdami padės, palaikys čia vykdomą seselių vienuolių ir parapijiečių veiklą. Esame užsakę sandarius A++ šilumos taupumo klasę atitinkančius vokiško profilio VEKA langus.
Labai Jūsų prašome prisidėti prie šio darbo savo auka.

Paaukoti galite atnešdami savo auką į bažnyčią ar į parapijos namus-vienuolyną (Kerniaus 6, Kernavė) arba pervesdami į parapijos banko sąskaitą. Mūsų rekvizitai:

Pavadinimas: Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija
Juridinio asmens kodas: 191241250
Banko sąskaitos numeris: LT 897 300 0100 83903260 (Swedbank)
Parapija turi paramos gavėjo statusą.

Daugiau informacijos galite gauti elektroniniu paštu arba telefonu, mūsų kontaktai:
Kun. Marius Talutis – Kernavės parapijos administratorius
Mob. Tel.: 8 686 43145
Parapijos raštinės ir seselių vienuolių telefono nr.: 8 382 47347
El. paštas: kernavesparapija@gmail.com

Visus aukotojus prisimename maldose kiekvieną dieną prašydami Dievo globos ir palaimos.

Dėkojame už Jūsų gerumą!

Kernavės parapijos administratorius kunigas Marius Talutis ir seselės vienuolės.