Kviečiame į Kristaus Karaliaus iškilmę

Lapkričio 20 d. (sekmadienį) 13 val. Kernavės bažnyčioje švęsime Kristaus Karaliaus iškilmę.
Visus maloniai kviečiame šioje ypatingoje šventėje dalyvauti, nes:
1. Kernavės parapijoje nuo 1979 m. darbuojasi Kristaus Karaliaus seserys diakonės;
2. Šiais metais švenčiame šios kongregacijos įsteigimo 65-tąsias metines (1957 m.);
3. Šioje šventėje švęsime Kristaus Karaliaus diakonių kongregacijos generalinės vyresniosios seselės Antaninos Irenos Valaitytės Amžinųjų vienuolinių įžadų 50-tąjį Jubiliejų;
4. Dalyvaus daug garbingų svečių – Vyskupas Juozas Matulaitis ir mūsų krašto valdžios atstovai;
5. Liturgijoje gros profesionalės muzikės – vargoninkė ir smuikininkė;
6. Bažnyčia bus išpuošta gražiausiomis gėlių puokštėmis;
7. Kernavės bažnyčia pasipuoš naujais kilimais.
Kviečiame visus į šią šventę!