Šv. Jurgio atlaidai Kernavėje

MALONIAI KVIEČIAME Į ŠV. JURGIO – LIETUVOS IR ŽEMDIRBIŲ GLOBĖJO ATLAIDUS SENOJOJE LIETUVOS SOSTINĖJE KERNAVĖJE
2023 m. balandžio 23 d. (sekmadienį)

12.00 val. – šv. Rožančiaus malda.
12.30 val. – Kernavės Kalvarijos apėjimas.
13.00 val. – šv. Mišių auka.

Šv. Mišias aukos ir pamokslą pasakys
Elektrėnų parapijos vikaras
kunigas GINTAS PETKEVIČIUS.
Po šv. Mišių – Eucharistinė procesija.
Melsimės už Kernavės parapijos ūkininkus ir visus žemdirbius, prašysime gero derliaus.