šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių tvarka

Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės parapijos
šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių tvarka 2022-2023 m.

Gruodžio 24 d. (šeštadienis)
Kūčių dieną laikomės pasninko. Šv. Adomo ir Ievos minėjimas.
KALĖDŲ NAKTIES (PIEMENĖLIŲ) ŠV. MIŠIOS – 20 VAL.

Gruodžio 25 d. (Sekmadienis)
KALĖDŲ RYTO ŠV. MIŠIOS – 8 val.

Gruodžio 26 d. (pirmadienis)
Kalėdų II diena, Šv. Stepono – pirmojo kankinio šventė
šv. Mišios – 13 val.
Pagal seną tradiciją šią dieną bažnyčioje šventinamos avižos ir kitoks gyvūnų bei naminių augintinių maistas.

Gruodžio 27 d. (antradienis)
Kalėdų III diena. Šv. Jono – apaštalo ir evangelisto šventė
Šv. Mišios – 16 val.
Pagal seną tradiciją šią dieną bažnyčioje šventinamas vynas.

Gruodžio 31 d. (šeštadienis)
Šv. Popiežiaus Silvestro minėjimas
Padėkos šv. Mišios ir adoracija – 23 val.
Šv. Mišios bus aukojamos Parapijos namų-vienuolyno koplyčioje.

Sausio 1 d. (Sekmadienis)
Švč. M. Marijos – Dievo Gimdytojos iškilmė. Naujieji 2022 Viešpaties Metai
Šv. Mišios – 13 val.

Sausio 6 d. (penktadienis)
Kristaus Apsireiškimo – Trijų Karalių iškilmė
Šv. Mišios – 13 val.
Pagal seną tradiciją šia dieną šventinama kreida, auksas, smilkalai, mira-kvepalai.