Visų Šventųjų ir Vėlinių pamaldų tvarka Kernavės bažnyčioje ir kapinėse 2023 m.

Lapkričio 1 d. (trečiadienis)
VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ
12.30 val. – Šv. Rožančiaus malda.
13.00 val. – Šv. Mišios.
Po šv. Mišių – malda už mirusiuosius bažnyčioje.
18.00 val. – Vėlinių procesija už mirusius Kernavės kapinėse (pradžia prie Senųjų kapinių vartų).

Lapkričio 2 d. (ketvirtadienis)
MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA – VĖLINĖS
13.00 val. – Egzekvijos ir šv. Mišios už mirusiuosius bažnyčioje.
Po šv. Mišių – gedulinė procesija į piliakalnių mauzoliejų.

Lapkričio 4 d. (šeštadienis) 16 val. šv. Mišios už mirusius bus aukojamos Riomerių-Puzinų mauzoliejinėje koplyčioje ant piliakalnių.

Visą Vėlinių oktavą, lapkričio 3-8 d., šv. Mišios aukotojų intencijoje bus aukojamos Kernavės bažnyčioje 16 val. (išskyrus sekmadienį).
Po šv. Mišių prie calūno bus giedama giesmė „Rūsčią dieną“.
Šv. Mišias ir poterėlius už mirusiuosius galite užsakyti bažnyčioje, klebonijoje, telefonu arba elektroniniu paštu.
8 382 47347 – parapijos raštinė – seselės vienuolės
8 686 43145 – klebonas kun. Marius Talutis
kernavesparapija@gmail.com

Auką už šv. Mišias ar paramą bažnyčios išlaikymui galite pervesti į parapijos sąskaitą banke:

Pavadinimas: Kernavės Švč. M. Marijos Škaplierinės parapija
j/a kodas 191241250
Banko sąskaita: LT 897 300 0100 83903260 (Swedbank)